Een sportbeleidsplan kan pas wanneer er een goed onderzoek wordt gedaan

E

Gemeente moeten om de zoveel tijd weer tijd investeren in het onderhouden en bevorderen van sport binnen de gemeente. Zo moeten er verschillende sportvelden aangelegd worden of onderhouden worden. Zo moeten er ook al bestaande velden en hallen onderhouden worden. Hiervoor moet dan wel een plan geschreven worden. Dit zogenaamde sportbeleidsplan is echter geen makkelijk plan om op te stellen. Een dergelijk plan moet namelijk eerst een vooronderzoek gehad hebben en er moet voor gezorgd worden dat het plan op een juiste manier wordt uitgevoerd. Daarom is het verstandig om dit adviesbureau om hulp te vragen!

 

Een sportbeleidsplan kan pas wanneer er een goed onderzoek wordt gedaan

Het inrichten van de openbare ruimte is een kostbaar en secuur iets. Je kan niet zomaar, zonder onderzoek de buitenruimte opnieuw inrichten. Een beleidsplan moet dan dus ook een onderzoek krijgen. In dit onderzoek wordt eerst gekeken naar de wijk waar voor het plan geschreven wordt. Er moet onderzocht worden wat de interesses zijn en ook algemene dingen over bijvoorbeeld leeftijd. Op die manier kan er gesteld worden waar de mensen behoefte aan hebben als het op sport aan komt. Ook moet er dan natuurlijk gekeken worden naar wat er al beschikbaar is in de buurt. Zo heeft het namelijk geen zin om een voetbal veld aan te leggen, terwijl er al eentje heel dichtbij is.

 

Van ontwerp en opstellen tot uitvoeren van het sportbeleidsplan

Zoals al eerder beschreven is, is het zo dat het uitvoeren van een dergelijk plan een kostbaar iets is. Daarom is het aan te raden om dit met hulp van een adviesbureau uit te laten voeren. Zij kunnen goed zoeken op welke aannemer veel ervaring heeft en welke geschikt is om het goed uit te kunnen voeren. Dit adviesbureau heeft dan ook al veel ervaring op het uitvoeren van dergelijke taken.